Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSRF - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16AMM Analytické měřicí metody Předmět je vypsán
16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
16DNEU Dozimetrie neutronů Předmět je vypsán
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Předmět je vypsán
16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření Předmět je vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Předmět je vypsán
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
16MDOZ Mikrodozimetrie Předmět je vypsán
16REL Radiační efekty v látce ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16SPDO Spektrometrie v dozimetrii ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 česky Předmět je vypsán
16ZED Zpracování experimentálních dat Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015286-NMSRFVP.html