Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSRF - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16BAF Biochemie a farmakologie
 
Předmět není vypsán
16EX Exkurze Předmět je vypsán
16INZ Informatika ve zdravotnictví Předmět je vypsán
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Předmět je vypsán
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Předmět je vypsán
16NMKP Nukleární medicína-klinická praxe Z 4 2t Předmět je vypsán
16OAF1 Obecná anatomie a fyziologie člověka 1
Alena Doubková, Zdeňka Polívková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
česky Předmět je vypsán
16OAF2 Obecná anatomie a fyziologie člověka 2
Alena Doubková, Josef Stingl, Šimon Vaculín 
česky Předmět je vypsán
16PAFZ1 Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 1
Marek Mechl, Jaroslav Tintěra, Vlastimil Válek 
Předmět je vypsán
16RAO Radiační ochrana
Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Vrba 
Předmět je vypsán
16RBIO Radiobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RFNM Radiologická fyzika-nukleární medicína
 
Předmět není vypsán
16RFRT1 Radiologická fyzika-radioterapie 1
 
Předmět není vypsán
16RFRD Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika
 
Předmět není vypsán
16RTKP1 Radioterapie-klinická praxe 1
 
česky Předmět není vypsán
16RDKP Rentgenová diagnostika-klinická praxe Předmět je vypsán
16VYPD Vybrané partie z dozimetrie
 
česky Předmět není vypsán
16VURF1 Výzkumný úkol 1 Předmět je vypsán
16VURF2 Výzkumný úkol 2 Předmět je vypsán
01ROZ1 Zpracování a rozpoznávání obrazu 1 česky ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
16ZPP Základy první pomoci
Alice Kurzová, Jiří Málek 
Předmět je vypsán
16USRJ Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015286-NMSRFPP1.html