Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSEJCF - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02AQCD Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích česky Předmět je vypsán
02DRI Dráhový integrál česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
02ETSM Experimentální testy standardního modelu
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02ESH Extrémní stavy hmoty
Michal Šumbera 
česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02FCI1 Funkcionální integrál 1 česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02FCI2 Funkcionální integrál 2 česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
02RFTI Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02GR Grupy a reprezentace česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02EMBS Inteligentní systémy ve fyzice vysokých energií
 
česky Z 2 2+2 Předmět není vypsán
02JAS Jaderná astrofyzika
Dalibor Nosek 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
02KZ Kosmické záření
Dalibor Nosek 
Předmět není vypsán
02LIAG Lieovy algebry a grupy česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
02MAT Materiály pro experimentální jadernou fyziku Předmět je vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
17PRE Počítačové řízení experimentů Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
17PLP Programovatelná logická pole česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
02NVKM1 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
02NVKM2 Přibližné výpočty v kvantové mechanice 2
 
česky Z 3 0+3 Předmět není vypsán
02RQGP3 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 3 Předmět je vypsán
02RQGP4 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 4 Předmět je vypsán
02RQGP5 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5 Předmět je vypsán
02RQGP6 Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 6 Předmět je vypsán
02SFHIC Statistická fyzika v jaderných srážkách
 
česky Z,ZK 2 2+1 Předmět není vypsán
02SSD Statistické zpracování dat Předmět je vypsán
02SSD2 Statistické zpracování dat 2 Předmět je vypsán
02UC Urychlovače částic
Miroslav Krůs 
Předmět je vypsán
02UC2 Urychlovače částic 2 Předmět je vypsán
02EJFS2 Výjezdní seminář EJF2 česky Z 1 5dní Předmět je vypsán
02EJFS3 Výjezdní seminář EJF3 česky Z 1 5dní Předmět je vypsán
16ZJT Zařízení jaderné techniky Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015285-NMSEJCFVP.html