Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSEJCF - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
02DPEF1 Diplomová práce 1 česky Z 10 10 Z 10 10 Předmět je vypsán
02DPEF2 Diplomová práce 2 česky Z 20 20 Z 20 20 Předmět je vypsán
02JSP Jaderná spektroskopie česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
02SEMI1 Seminář 1 Předmět je vypsán
02SEMI2 Seminář 2 Předmět je vypsán
02ZQCD Základy kvantové chromodynamiky česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
02ZESI Základy teorie elektroslabých interakcí česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
Platnost dat k 3. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015285-NMSEJCFPP2.html