Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSDAIZ - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DNEU Dozimetrie neutronů Předmět je vypsán
16DZAR Dozimetrie vnitřních zářičů Předmět je vypsán
02EMJF Experimentální metody jaderné fyziky česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
16KLD Klinická dozimetrie
Tereza Hanušová, Josef Novotný 
Předmět je vypsán
16KPD Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření Z 3 0+3 Předmět je vypsán
16PDIZ Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření KZ 4 0+4 Předmět je vypsán
16PMM Praktikum z metod měření ionizujícího záření Z 2 0+2 Předmět je vypsán
16REL Radiační efekty v látce ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RBIO Radiobiologie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16RZP Radionuklidy v životním prostředí ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
16ZED Zpracování experimentálních dat Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
16FSC Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015247-NMSDAIZVP.html