Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSDAIZ - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16AIZM Aplikace ionizujícího záření v medicíně Předmět je vypsán
16DPDZ1 Diplomová práce 1 Předmět je vypsán
16DPDZ2 Diplomová práce 2 Předmět je vypsán
16FNEI Fyzika a technika neionizujícího záření Předmět je vypsán
16MMM Matematické metody a modelování Předmět je vypsán
16MEIZ Metrologie ionizujícího záření Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
16MDOZ Mikrodozimetrie Předmět je vypsán
16SEM1 Seminář 1 Předmět je vypsán
16SEM2 Seminář 2 Z 2 0+2 Předmět je vypsán
16SPDO Spektrometrie v dozimetrii ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
16UCF Úvod do částicové fyziky Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015247-NMSDAIZPP2.html