Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

NMSDAIZ - povinné předměty 1. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16AMM Analytické měřicí metody Předmět je vypsán
16APLV Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice ZK 5 4+0 Předmět je vypsán
16DRZP Dozimetrie a radioaktivita životního prostř. Předmět je vypsán
16EX Exkurze Předmět je vypsán
16IDOZ Integrující dozimetrické metody Předmět je vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
16MCRF Metoda Monte Carlo v radiační fyzice Předmět je vypsán
16MER Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření Předmět je vypsán
16PDZ Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření KZ 5 0+4 Předmět je vypsán
16RAO Radiační ochrana
Marie Davídková, Dana Drábová, Jiří Hůlka, Ladislav Tomášek, Tomáš Vrba 
Předmět je vypsán
16SEMA Seminář Předmět je vypsán
16VUDZ1 Výzkumný úkol 1 Předmět je vypsán
16VUDZ2 Výzkumný úkol 2 Předmět je vypsán
16ZJT Zařízení jaderné techniky Předmět je vypsán
16UAZ Úvod do aplikací ionizujícího záření Předmět je vypsán
16ZIVO Úvod do životního prostředí Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015247-NMSDAIZPP1.html