Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSMINF - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ZASIG Analýza a zpracování diagnostických signálů
Zdeněk Převorovský 
česky Předmět je vypsán
01APST1 Aperiodické struktury 1 anglicky Předmět je vypsán
01APST2 Aperiodické struktury 2 anglicky Předmět je vypsán
18SQL Aplikace SQL česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01ASM Aplikace statistických metod Předmět je vypsán
01ASTE Asistivní technologie
Radek Seifert 
česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
A4M33AU Automatické uvažování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4M33BIA Biologicky inspirované algoritmy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
18DATS Dekompozice databazových systémů česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
01FIMA Finanční a pojistná matematika
Jan Hora 
česky ZK 2 2 Předmět je vypsán
A4B33FLP Funkcionální a logické programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
01LOM Logika pro matematiky
Petr Cintula 
česky Předmět je vypsán
01LOI Logika v informatice
Carles Noguera 
česky Předmět je vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
18MMC Metoda Monte Carlo česky Z 4 2+2 Předmět je vypsán
01MRM Metody pro řídké matice česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01SMF Moderní trendy v korporátních informačních technologiích česky Z 2 2 Předmět je vypsán
A4M33MAS Multi-agentní systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
01NELI Nelineární programování česky ZK 4 3+0 Předmět je vypsán
01NUSO Numerický software česky Z 3 2+0 Předmět je vypsán
01PALG Pokročilá algoritmizace česky Předmět je vypsán
01PNLA Pokročilé partie numerické lineární algebry česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
01UMIN Pravděpodobnostní modely umělé inteligence
Jiřina Vejnarová 
česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
01PMU Pravděpodobnostní modely učení
František Hakl 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01PMF Programování pro mainframe česky Z 2 2 Předmět je vypsán
01REGA Regresní analýza dat
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
01REAN Regresní analýza dat
Jiří Franc, Jan Ámos Víšek 
česky Předmět je vypsán
01SWPR1 Softwarový projekt 1
 
česky Předmět není vypsán
01SWP1 Softwarový projekt 1
 
česky Z 4 2 Předmět není vypsán
01SWP2 Softwarový projekt 2
 
česky Z 4 2 Předmět není vypsán
01SWPR2 Softwarový projekt 2
 
česky Předmět není vypsán
01SFTO Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
01STOM Stochastické metody česky Předmět je vypsán
01STOS Stochastické systémy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
A4M33SAD Strojové učení a analýza dat česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
01SVK Studentská vědecká konference česky Předmět je vypsán
12CAD Systémy CAD v elektronice česky Z,ZK 4 4+0 Předmět je vypsán
01TEH Teorie her
 
česky Předmět není vypsán
A4M33TVS Testování a verifikace software
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
01TVS Testování a verifikace software
 
česky Předmět není vypsán
01ZSIG Zpracování diagnostických signálů
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
01UBIO Úvod do bioinformatiky
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
01UKRY Úvod do kryptologie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
01UMF Úvod do mainframe česky Z 2 2 Předmět je vypsán
Platnost dat k 6. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015227-NMSMINFVP.html