Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSMINF - povinné předměty 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ALTI Algebraické struktury v teoretické informatice
Edita Pelantová, Severin Pošta, Milena Svobodová 
česky Předmět je vypsán
01DPSI1 Diplomová práce 1 česky Z 10 0+10 Předmět je vypsán
01DPSI2 Diplomová práce 2 česky Z 20 0+20 Předmět je vypsán
01NSAP Neuronové sítě a jejich aplikace
 
česky ZK 4 3+0 Předmět není vypsán
01DSEMI Předdiplomní seminář Předmět je vypsán
01NEUR2 Teoretické základy neuronových sítí
 
česky Předmět je vypsán
01ROZP2 Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015227-NMSMINFPP2.html