Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

NMSMF - volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01ASY Asymptotické metody česky Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02COX Coxeterovy grupy česky Předmět je vypsán
01FA3 Funkcionální analýza 3 Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
02SPEC Geometrické aspekty spektrální teorie ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02KIK Kvantová informace a komunikace česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02KTP2 Kvantová teorie pole 2 česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
01KVGR1 Kvantové grupy 1 česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02KVK1 Kvantový kroužek 1
Pavel Exner 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
02KVK2 Kvantový kroužek 2
Pavel Exner 
česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
01MMNS Matematické modelování nelineárních systémů česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
02NSY Nerovnovážné systémy česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
02OKS Otevřené kvantové systémy Předmět je vypsán
02PPKT Pokročilejší partie kvantové teorie
Pavel Exner 
česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
02REL1 Relativistická fyzika 1
Jiří Bičák, Oldřich Semerák 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
02REL2 Relativistická fyzika 2
Jiří Bičák, Oldřich Semerák 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
01NAH Teorie náhodných procesů česky ZK 3 3+0 Předmět je vypsán
01VAM Variační metody česky ZK 3 2 Předmět je vypsán
01ZPB1 Základy počítačové bezpečnosti 1 česky Předmět je vypsán
01ZPB2 Základy počítačové bezpečnosti 2 česky Předmět je vypsán
01ZTG Základy teorie grafů česky Předmět je vypsán
02UST1 Úvod do strun 1 česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
02UST2 Úvod do strun 2 česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
02RMMF Řešitelné modely matematické fyziky česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015186-NMSMFVP.html