Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Povinné předměty oboru-

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BD1M15DEE Distribuce elektrické energie česky Z,ZK 5 14KP+6KS Předmět je vypsán
BD1M15ELS Elektrické světlo česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět je vypsán
BD1M15ETT Elektrotepelná technika česky Z,ZK 5 14KP+6KS Předmět je vypsán
BD1M15IND Projekt magisterský česky Z 4 0+4s Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015027-2015_MEEMPO3-K.html