Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

obor B, zaměření Technická zařízení, povinně volitelné předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
143APE Aplikovaná ekologie česky Z 2 2P Z 2 2P Předmět je vypsán
125YATM Aplikovaná termomechanika česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YBM1 BIM pro pozemní stavby 1 česky Z 4 1P+3C Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
125YOZE Obnovitelné zdroje energie česky Předmět je vypsán
125YOPZ Odběrní plynová zařízení česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YPZB Pož. bezp.a zdrav. nezávadnost budov česky Předmět je vypsán
125YUOB Umělé osvětlení budov česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015010-NB20160201_1.html