Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016

Opakovaně do studia zapsaným studentům: Má-li student uznaný předmět PRM, nelze ho uznat jako náhradu za nový předmět PCM (student musí vypracovat projekt).

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MIE-IBE Information Security ZK 2 2P Předmět je vypsán
MIE-SEP World Economy and Business Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014729-MIE-PV-EM.2016.html