Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elective Vocational Courses for Master Branch MIE-NPVS

Oborové předměty všech oborů včetně povinných předmětů s výjimkouoboru MIE-NPVS

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-KRY.16 Advanced Cryptology anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-PDB.16 Advanced Database Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-PIS.16 Advanced Information Systems anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-ADP.16 Architecture and Design Patterns česky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-HWB.16 Hardware Security česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-MKY.16 Mathematics for Cryptology anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-SIB.16 Network Security anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MI-NSS.16 Normalized Software Systems anglicky ZK 5 2P Předmět není vypsán
MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-REV.16 Reverse Engineering anglicky Z,ZK 5 1P+2C Předmět je vypsán
MIE-SYB.16 System Security anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
MIE-NUR.16 User Interface Design anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
MIE-MDW.16 Web Services and Middleware anglicky Z,ZK 5 2P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014729-MIE-NPVS-VO.2017.html