Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elective subjects

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE2M31ADA Adaptive signal processing
 
Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
BE2M32PST Advanced Networking Technologies Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M37MOT Advanced areas in image and video technology
 
Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
BE2M17ANT Antennas Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M37ART Architecture of radio receivers and transmitters Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M37ZV2 Audio Technology 2 Z,ZK 5 2p+2l Předmět je vypsán
BE2M99ZVT Audio technology 1 Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE0M33BDT Big Data Technologies Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
BE2M31BSG Biological Signals
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M37KDK Coding in digital communications Z,ZK 5 3P+1C Předmět je vypsán
BE2M37KAS Compression of images and signals
 
Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
BE2M37DKM Digital communications Z,ZK 6 3P+1C Předmět je vypsán
BE2M32DSV Distributed Computing
 
Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2M17VOT Fiber Optic Technology Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M37OBT Image Technology Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M32IBE Information Security Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2M17MIO Microwave Circuits Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M17MIM Microwave Measurements Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M32MKS Mobile Networks Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32OSS Optical Systems and Networks Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M32THO Queueing Theory Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
BE2M37RNV Radio Navigation Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M31ZRE Speech Processing Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M32RTK Telephony Communication Control Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks Z,ZK 5 2P + 2L Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014415-2015_MEKEVOL3.html