Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elective subjects

~Student can choose arbitrary subject of themagister's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, EK - Electronics and Communications, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics, OES - Open Electronics Systems) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. You can find a selection of optional courses organized by the departments on the web site http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE2M31ADA Adaptive signal processing
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
BE2M32PST Advanced Networking Technologies anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
BE2M37MOT Advanced areas in image and video technology
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
BE2M17ANT Antennas anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M37ART Architecture of radio receivers and transmitters anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M37ZV2 Audio Technology 2
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
BE2M99ZVT Audio technology 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE0M33BDT Big Data Technologies anglicky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
BE2M31BSG Biological Signals
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M37KDK Coding in digital communications
 
anglicky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
BE2M37KAS Compression of images and signals
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2c Předmět není vypsán
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M37DTR Digital Audio and Video Broadcasting
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2l Předmět není vypsán
BE2M37DKM Digital communications anglicky Z,ZK 6 3P+1C Předmět je vypsán
BE2M32DSV Distributed Computing
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
BE2M17VOT Fiber Optic Technology anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M37OBT Image Technology anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M32IBE Information Security anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět je vypsán
BE2M17MIO Microwave Circuits anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M17MIM Microwave Measurements anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
BE2M32MKS Mobile Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32OSS Optical Systems and Networks anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M32THO Queueing Theory
 
anglicky Z,ZK 5 3P + 1L Předmět není vypsán
BE2M37RNV Radio Navigation anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M31ZRE Speech Processing anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M31SYN Synthesis of Audio Signals anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M32RTK Telephony Communication Control anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014415-2015_MEKEVOL3.html