Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Compulsory subjects of the programme

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE2M34SIS Integrated System Structures anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE2M37MAM Microprocessors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE2M34MST Microsystems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2MPROJ6 Projekt - project česky Předmět je vypsán
BE2M34SST Solid State Physics anglicky Z,ZK 6 3P+1L Předmět je vypsán
BE2M34NSV VLSI System Design anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014415-2015_MEKEP3.html