Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Compulsory subjects of the programme

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE3M33PRO Advanced Robotics anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M33UI Artificial Intelligence anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M35SDU Discrete Event Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M35DRS Dynamics and Control of Networks anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M35OFD Estimation, Filtering and Detection anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M33PIS Industrial Information Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M35NES Nonlinear Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M35ORR Optimal and Robust Control anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M35PSR Real-time Systems Programming anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014188-2015_MKYREPV4.html