Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Compulsory subjects of the programme

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BE3M33PRO Advanced Robotics anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M37LRS Aeronautical Radio Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38PSL Aircraft Avionics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M33UI Artificial Intelligence
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M35SRL Flight Control Systems anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M33PIS Industrial Information Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
BE3M38INA Integrated Modular Avionics
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M33MKR Mobile and Collective Robotics anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38MSE Modern Sensors anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M35PSR Real-time Systems Programming anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
BE3M37KIN Space Engineering anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014187-2015_MKYREPV3.html