Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ZL povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLBP Bakalářská práce česky Z 6 200XH Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBLBCH1 Biochemie I. česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLBCH2 Biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBLF Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLGEN Genetika česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I.
Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina, Zuzana Mošnová 
česky Z 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLHTS2 Hematologie a transfúzní služba II.
Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
 
česky Z 4 200XH Předmět je vypsán
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLIT Informační technologie česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBLKB1A Klinická biochemie I.
Lenka Fialová, Daniela Obitková, Jaroslav Racek 
česky Z 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLKB2A Klinická biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLKGE Klinická genetika
Jaroslav Kotlas 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLKIM Klinická imunologie
Jiří Hrdý, Emil Pavlík, Ivan Šterzl 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLKMBA Klinická mikrobiologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLLPA Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie) česky Z 7 40XD Předmět je vypsán
17PBLLPBA Laboratorní praxe - biochemie česky KZ 2 5XD Předmět je vypsán
17PBLLPGA Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie česky KZ 4 10XD Předmět je vypsán
17PBLLPHA Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie česky KZ 4 10XD Předmět je vypsán
17PBLLPIA Laboratorní praxe imunologie česky KZ 4 10XD Předmět je vypsán
17PBLLPMA Laboratorní praxe mikrobiologie česky KZ 2 5XD Předmět je vypsán
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje
Danuše Andrisová, Iveta Horáčková 
česky Z 2 1P+1L Předmět je vypsán
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBLMT Medicínská terminologie
 
česky Z 1 1C Předmět není vypsán
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky Z 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBLMM Mikroskopické metody
 
česky Z 2 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLMB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Iveta Horáčková, Miriam Hošková 
česky Z,ZK 5 2P+2C+2L Předmět je vypsán
17PBLMKBA Obecná mikrobiologie
 
česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti
 
česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
 
česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLPPA První pomoc česky Z 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBLRO Radiční ochrana česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 1S Předmět je vypsán
17PBLSL Soudní lékařství česky Z 2 1P Předmět je vypsán
17PBLSLPA Správná laboratorní praxe česky Z,ZK 4 1P+2S Předmět je vypsán
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři česky Z 1 1P+1S Předmět je vypsán
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
Alena Saidlová, Magdalena Wantochová 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZP Zdravotnická psychologie česky Z 2 2P+1S Předmět je vypsán
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce česky Z 1 2L Předmět je vypsán
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZACHA Základy analytické chemie česky Z,ZK 3 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie česky Z 2 2P Předmět je vypsán
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
 
česky Z 1 0.5C Předmět je vypsán
17PBLZPAA Základy patologie česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBLZTXA Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 4 1P+1S Předmět není vypsán
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky Z 2 2P Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30014027-17PBL_POV_16.html