Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Povinně volitelné předměty programu

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
B2M31AED Analýza experimentálních dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
B2M32BTS Bezdrátové technologie a senzorové sítě
 
česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
B2M17CAD CAD ve VF technice česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M37DTR Digitální televize a rozhlas česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B2M34SST Fyzika pevných látek česky Z,ZK 6 3P+1L Předmět je vypsán
B2M17MIM Mikrovlnná měření česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
B2M17MIO Mikrovlnné obvody česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M32OSS Optické systémy a sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět je vypsán
B2M34PIO Planární integrovaná optika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
B2M37RNV Rádiová navigace česky Z,ZK 5 2p+2c Předmět je vypsán
B3M38VBM Videometrie a bezdotykové měření česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013846-2015_MEKPV2.html