Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BME PV 3. semestr 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMBKH Klinické hodnocení česky Z 2 2+0 Předmět je vypsán
17PMBMPC Mechanické podpory cirkulace
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu česky Z 2 1+1 Předmět je vypsán
17PMBPFZ Patologická fyziologie
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013746-17PMB_PV_3S_16.html