Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BME povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMBAFY Aplikovaná fyzika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBBCA Biosystém člověka česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PMBDP Diplomová práce česky Z 13 12L Předmět je vypsán
17PMBDS1 Diplomový seminář I česky Z 4 4C Předmět je vypsán
17PMBDS2 Diplomový seminář II česky Z 4 1C Předmět je vypsán
17PMBELA Elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBMKZA Marketing zdravotnických zařízení česky KZ 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PMBMPV Matematická podpora výzkumu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBNM Numerické metody česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBOPT Optika v přístrojové technice česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PMBRPRA Ročníkový projekt česky Z 2 2L Předmět je vypsán
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
Václav Bláha, Václav Bláha, Václav Bláha, Jiří Petráček 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PMBZAO Zpracování a analýza obrazu česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PMBCZS Číslicové zpracování signálů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013746-17PMB_POV_16.html