Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

FZT povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBFAOK Anatomie a obecná kineziologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFAOKS Anatomie a speciální kineziologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBFBLT Balneoterapie
 
česky Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBFBLG Biologie česky Z,ZK 4 1P Předmět je vypsán
17PBFBB Biomechanika a biomateriály česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFEGT Ergoterapie a ergonomie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFEVF Etika ve fyzioterapii česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBFFLM Fyzikální léčebné metody
 
česky Z,ZK 2 1P+2C Předmět není vypsán
17PBFFZN Fyziologie a základy neurověd
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBFF1VP Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy
 
česky Z 2 1P+4C Předmět není vypsán
17PBFF2TP Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty česky Z,ZK 3 2P+4C Předmět je vypsán
17PBFFPE Fyzioterapie v pediatrii česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFGYP Gynekologie a porodnictví česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBFHAE Hygiena a epidemiologie
Magdalena Wantochová 
česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBFISZ Informační systém ve zdravotnictví česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFLTV Léčebná tělesná výchova
 
česky KZ 1 2C Předmět není vypsán
17PBFMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 1 1P Předmět není vypsán
17PBFMMT Masáž a měkké techniky
 
česky KZ 2 3C Předmět není vypsán
17PBFMVP Metodologie výzkumné práce česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFNRFA Neurofyziologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFNEUA Neurologie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBFOAR2 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II.
 
česky KZ 5 200XH Předmět není vypsán
17PBFOAR3 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.
 
česky KZ 12 240XH Předmět není vypsán
17PBFOAR1 Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I.
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR1 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR2 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II.
 
česky KZ 3 120XH Předmět není vypsán
17PBFOPR3 Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice III. česky KZ 10 240XH Předmět je vypsán
17PBFORU1 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I.
 
česky KZ 4 120XH Předmět není vypsán
17PBFORU2 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II.
 
česky KZ 4 160XH Předmět není vypsán
17PBFORU3 Odborná praxe v rehabilitačním ústavu III.
 
česky KZ 10 160XH Předmět není vypsán
17PBFOTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBFPAS Pohybové aktivity a sport handicapovaných česky Z 3 1P Předmět je vypsán
17PBFPAO Protetika a ortotika
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFPPO První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFRPP Rehabilitační propedeutika česky KZ 5 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFSBP Seminář k bakalářské práci
 
česky Z 1 0.5C Předmět není vypsán
17PBFSPR Sociální a pracovní rehabilitace
Petra Sládková, Kateřina Svěcená 
česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBFSPA1 Sportovní aktivity I.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBFSPA2 Sportovní aktivity II.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBFSPA3 Sportovní aktivity III. česky Z 1 2C Předmět je vypsán
17PBFVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I česky Z 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBFVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
17PBFVVK Vývojová kineziologie
 
česky Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBFZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFZLN Zdravotnická legislativa česky Z,ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBFZTV1 Zdravotní tělesná výchova I.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBFZTV2 Zdravotní tělesná výchova II.
 
česky Z 1 2C Předmět není vypsán
17PBFZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 4 2XT Předmět není vypsán
17PBFZFA Základy farmakologie
Radka Krejčová 
česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBFZLCH Základy lékařské chemie a biochemie
 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFZOT Základy odborné terminologie česky KZ 1 2P Předmět je vypsán
17PBFZPF Základy patologické fyziologie česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBFZPA Základy patologie
Ivan Dylevský, Miloš Sokol 
česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PBFZPS Základy pedagogiky a speciální pedagogiky
 
česky Z,ZK 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBFZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
 
česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět není vypsán
17PBFZRM1 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. česky Z 3 40XH Předmět je vypsán
17PBFZRM2 Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.
 
česky ZK 4 25XH Předmět není vypsán
17PBFZSI Základy statistiky a informatiky česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013745-17PBF_POV_16.html