Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

OPT povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBOBP Bakalářská práce česky Z 10 8S Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky česky Z,ZK 7 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOBCHA Biochemie česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBOBLG Biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOCHMO Chemie pro optometristy česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět je vypsán
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOFO Farmakologie oka česky Z 2 1P Předmět je vypsán
17PBOFYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
Jiří Cendelín, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Petra Srovnalová, Markéta Žáková 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 2S Předmět je vypsán
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad česky KZ 2 1P Předmět je vypsán
17PBOLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBOMCHA Makromolekulární chemie česky Z,ZK 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBOMA1 Matematika I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMA2 Matematika II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17PBONRA Nauka o refrakci česky ZK 2 1P Předmět je vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje česky KZ 3 3P Předmět je vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová česky Z,ZK 6 3P+2S Předmět je vypsán
17PBOOMPA Optometrická praktika česky KZ 8 6L Předmět je vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOPPA První pomoc česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOPSL Psychologie česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSTA Statistika česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSRBA Strabologie česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II. česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět je vypsán
17PBOTPR Týmový projekt česky KZ 5 4S Předmět je vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013685-17PBO_POV_16.html