Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ICTM povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBTALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTAJ1 Angličtina I česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
17PBTAJ2 Angličtina II česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
17PBTAJ3 Angličtina III česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
17PBTAJ4 Angličtina IV česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
17PBTBP Bakalářská práce česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBTDAS Datové sítě česky Z,ZK 4 2C Předmět je vypsán
17PBTFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTITT Informační technologie česky Z,ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PBTITP Integrální počet česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTKPZ Komunikace a prezentace ve zdravotnictví česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTNET Neurotechnologie česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTNPC Normy, legislativa, právo a certifikace zdravotnické techniky česky KZ 4 1P Předmět je vypsán
17PBTOPS Operační systémy česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTVEZ Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení česky KZ 3 2C Předmět je vypsán
17PBTZNM Praktické základy numerických metod česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTPR1 Projekt I česky KZ 6 12C Předmět je vypsán
17PBTPR2 Projekt II česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
17PBTPR3 Projekt III česky KZ 10 12C Předmět je vypsán
17PBTPR4 Projekt IV česky KZ 6 6C Předmět je vypsán
17PBTPR5 Projekt V česky KZ 11 11C Předmět je vypsán
17PBTTCS Technika číslicových systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTTEL Teoretická elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTVBI Virtuální bio-instrumentace česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTPOD Základy podnikání v ČR a ochrana duševního vlastnictví česky Z 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBTPSM Základy programování a simulace v Matlabu česky Z,ZK 4 2C Předmět je vypsán
17PBTSI1 Základy softwarového inženýrství I. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTSI2 Základy softwarového inženýrství II. česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTMAS Úvod do mobilních aplikací a systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTUTM Úvod do telemedicíny česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBTZAK Úvod do zabezpečení a aplikované kryptografie česky KZ 4 2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013586-17PBT_POV_16.html