Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

PMB PV 3. semestr 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu česky Z,ZK 4 2+1+1 Předmět je vypsán
17PMP2ZAO Zpracování a analýza obrazu česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2ZDD Zpracování, dolování a softwarová analýza dat
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_PV_3_S_16.html