Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

PMB PV 2. semestr 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2EL Elektrotechnika česky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PMP2UPD Uchování a prezentace biomedicínských dat
 
česky KZ 2 2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_PV_2_S_16.html