Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

PMB PV 1. semestr 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PMP2OOP Objektově orientované programování česky KZ 2 0P+2C Předmět je vypsán
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_PV_1_S_16.html