Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

PMB PV 1. semestr 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně česky KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17PMP2OOP Objektově orientované programování česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích česky KZ 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_PV_1_S_16.html