Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

PMB povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PMP2BF Biofyzika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2BTR Biotransport česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 česky Z 8 7S Předmět je vypsán
17PMP2DP2 Diplomová práce 2 česky Z 14 12C Předmět je vypsán
17PMP2LT Laserová technika česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17PMP2OEL Optoelektronika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2OCH Organická chemie česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2P+1L Předmět je vypsán
17PMP2PJ1 Projekt 1 česky Z 4 2S Předmět je vypsán
17PMP2PJ2 Projekt 2 česky Z 4 3S Předmět je vypsán
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 2 1C Předmět je vypsán
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 česky Z 2 1S Předmět je vypsán
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_POV_16.html