Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

PMB povinné 16

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1+0 Předmět je vypsán
17PMP2BF Biofyzika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2BTR Biotransport česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 česky Z 8 0+7 Předmět je vypsán
17PMP2DP2 Diplomová práce 2 česky Z 14 0+12 Předmět je vypsán
17PMP2LT Laserová technika česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2OEL Optoelektronika česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2OCH Organická chemie česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
17PMP2PJ1 Projekt 1 česky Z 4 0+2 Předmět je vypsán
17PMP2PJ2 Projekt 2 česky Z 4 0+3 Předmět je vypsán
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 česky Z 2 0+1 Předmět je vypsán
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky česky Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod česky Z,ZK 4 2+1+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30013446-17PMP2_POV_16.html