Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
126YBIM BIM - Základy informačního modelování česky Předmět je vypsán
132YDSK Diagnostika stavebních konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YEES Ekologie a estetika silničních komunikací
Karel Horníček, Ludvík Vébr, Zuzana Čížková 
česky Předmět je vypsán
135YGZP Geotechnika a životní prostředí česky Předmět je vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Předmět je vypsán
136YLET Letiště česky Předmět je vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
136YMVZ Mechanika vozovek česky Předmět je vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YMCK Mikromechanika cementových kompozitů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární navrh bet. a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
136YPC Projekt CAD
 
česky Předmět není vypsán
137YSZA Software pro železniční aplikace
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132YSAK Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YTIG Terénní cvičení z IG česky Předmět je vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 21. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012326-NK20150200_1.html