Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

obor Konstrukce pozemních staveb, povinně volitelné předměty. 1. a 2. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
133ATK Aplikace teorie konstrukcí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
126YBIM BIM - Základy informačního modelování česky Předmět je vypsán
133BKEX Beton v extrémních podmínkách
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
124YDSR Demolice staveb a recyklace materiálů česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDPK Demontovatelné prefabrikované konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
135YDPS Destrukční práce ve stavebnictví
 
česky Předmět není vypsán
210YDSM Diagnostika vlastností stav.mater.a výrob. česky Předmět je vypsán
124YDPH Diagnostika, průzkum a hodn.stav.konstr. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YDRS Dřevostavby pro nízkoenergetické a pasivní domy česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YDKM Dřevěné konstrukce a mosty česky Předmět je vypsán
102YFPL Fyzika pevných látek ve stavebnictví česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YGSM Geotechnický software pro num. modely česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YHNK Hliníkové a nerezové konstrukce česky Předmět je vypsán
135YING Inženýrská geologie česky Předmět je vypsán
124YKSD Komplexní stavební detail česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YKP7 Konstrukce pozemních staveb 7
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
101YMST Matematická statistika pro techniky česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
123YMPU Materiály pro povrchovou úpravu stav. konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135MPS Mechanika podzemních staveb Z
 
česky Předmět není vypsán
101YMCD Metoda časové diskretizace česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YMVB Modelování a vyztužování betonových prvků česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YNAK Nelineární analýza materiálů a konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134YNDK Nosné dřevěné konstrukce střech česky Předmět je vypsán
101YNUM Numerické metody česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
133YPNB Požární navrh bet. a zděných konstrukcí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
134POOD Požární odolnost ocel.a dřevěn. konstr.
 
česky Předmět není vypsán
132YPV1 Programování inžen. výpočtů v C++ 1 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPV2 Programování inžen. výpočtů v C++ 2
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
132PPMA Přetváření a porušování materiálů
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
134YROK Rekonstrukce ocel. a dřevěných konstr. česky Předmět je vypsán
126YSP Software pro oceňování stav. produkce
 
česky Z 2 2C Předmět není vypsán
134SOK Speciální ocelové konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
134YSMK Stabilita a modelování ocelových konstr. česky Předmět je vypsán
132YSAK Stabilitní a pružnoplastická anal. konstr.
 
česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YSTT Stavební tepelná Technika
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
134SOD Styčníky ocelových a dřevěn. konstr.
 
česky Předmět není vypsán
122YTSD Technologie výroby stavebních dílců česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YTIG Terénní cvičení z IG česky Předmět je vypsán
133YTBK Trvanlivost betonových konstrukcí
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
133YVHB Vysokohodnotné betony česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
132YPM2 Výpočty konstrukcí na počítači 2 česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135YVPZ Výpočty podzemních konstrukcí na počítači česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
124YZUK Zatěžovací účinky a vliv na konstr.poz.st. česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
135ZEK Zemní konstrukce
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30012270-NC20150100_2.html