Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

13 2012 BVES 5.sem 1povvol oborové projekty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2322091 Oborový projekt - Ústav materiálového inženýrství česky Předmět je vypsán
2332091 Oborový projekt - Ústav strojírenské technologie česky Předmět je vypsán
2342091 Oborový projekt - Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie česky Předmět je vypsán
2382091 Oborový projekt - Ústav řízení a ekonomiky podniku česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 3. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30011726-12BV_5Q-OP.html