Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CNP povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření česky Z,ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
 
česky Z,ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PMCCHB Chemická bezpečnost česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti česky Z,ZK 4 2P+3C Předmět je vypsán
17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
 
česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCINA Informační analytika česky Z 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PMCIT Informační technologie česky Z 3 2P Předmět je vypsán
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
Zdeněk Rozlívka 
česky ZK 3 2P Předmět je vypsán
17PMCKZD Krizové zdravotnictví česky Z,ZK 5 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCMKR Management a krizové řízení česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
 
česky KZ 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky česky ZK 4 4P Předmět je vypsán
17PMCNPL Nouzové plánování
Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf 
česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy
 
česky Z 2 5XD Předmět je vypsán
17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
 
česky Z 1 120XH Předmět je vypsán
17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
česky Z 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PMCPKS Psychologie krizových situací česky KZ 4 1P+2C Předmět je vypsán
17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
česky Z 10 160XH Předmět je vypsán
17PMCSPP Správní a policejní právo
Eva Reicheltová 
česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení
 
česky Z,ZK 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti česky KZ 4 2P+1S Předmět je vypsán
17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
Josef Sedlák, Hynek Černý 
česky KZ 4 3P+2C Předmět je vypsán
17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II česky Z,ZK 4 3P+1S Předmět je vypsán
17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
Vlastimil Fiedler, Barbora Vegrichtová 
česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva česky Z 4 3S Předmět je vypsán
17PMCVSM Vybrané statistické metody česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
česky ZK 4 2P Předmět je vypsán
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech česky KZ 4 1P+1S Předmět je vypsán
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS česky KZ 5 2P Předmět je vypsán
17PMCUP Úvod do programování česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010185-17PMC_POV_15.html