Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

OPT povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBOBP Bakalářská práce
Jiří Cendelín, Pavel Fišer, Martin Fůs, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Pavel Studený, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
česky Z 10 8S Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOBCH Biochemie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOBLG Biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOCHM Chemie
 
česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět není vypsán
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOFO Farmakologie oka česky Z 2 1P Předmět je vypsán
17PBOFYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Jiří Uhlík 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. česky KZ 3 2S Předmět je vypsán
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBOMA1 Matematika I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMA2 Matematika II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie česky KZ 3 1P+1L Předmět je vypsán
17PBONR Nauka o refrakci
 
česky Z,ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje česky KZ 3 3P Předmět je vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II. česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová česky Z,ZK 6 3P+2S Předmět je vypsán
17PBOOMP Optometrická praktika česky KZ 8 6L Předmět je vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOPPA První pomoc česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOPSL Psychologie
Jaroslava Jirásková, Martina Kusáková 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSTA Statistika česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSRB Strabologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 6 1P+4C Předmět není vypsán
17PBOTPR Týmový projekt
Blanka Brůnová, Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Michal Vymyslický, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
česky KZ 5 4S Předmět je vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010168-17PBO_POV_15.html