Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

OPT povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBOBP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8S Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBOBCH Biochemie
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOBLG Biologie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17PBOBT Brýlové technologie česky Z,ZK 6 2P+4S Předmět je vypsán
17PBOCHM Chemie
 
česky Z,ZK 2 2P+1L Předmět není vypsán
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOFO Farmakologie oka
 
česky Z 2 1P Předmět není vypsán
17PBOFYZ Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOITT Informační technologie a telemedicína česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
 
česky KZ 3 2S Předmět není vypsán
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17PBOMA1 Matematika I. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOMA2 Matematika II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
česky KZ 3 1P+1L Předmět není vypsán
17PBONR Nauka o refrakci
 
česky Z,ZK 2 1P Předmět není vypsán
17PBONMP Návrh a management projektu
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOOFP Oftalmologické přístroje česky KZ 3 3P Předmět je vypsán
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
17PBOOP1 Optická praktika I.
 
česky KZ 2 2L Předmět není vypsán
17PBOOP2 Optická praktika II.
 
česky KZ 2 2L Předmět není vypsán
17PBOOF Optika fyzikální česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
česky Z,ZK 6 3P+2S Předmět není vypsán
17PBOOMP Optometrická praktika
 
česky KZ 8 6L Předmět není vypsán
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOPPA První pomoc
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOPSL Psychologie česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSOP Speciální optické pomůcky česky Z,ZK 3 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOSTA Statistika
 
česky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17PBOSRB Strabologie
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět je vypsán
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
česky Z,ZK 6 1P+4C Předmět není vypsán
17PBOTPR Týmový projekt česky KZ 5 4S Předmět je vypsán
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010168-17PBO_POV_15.html