Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

PŘKS kombi povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17KBP2ARS Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací
 
česky Z 3 8P+4S Předmět není vypsán
17KBP2AK Anglická konverzace česky KZ 3 12S Předmět je vypsán
17KBP2AOT1 Anglická odborná terminologie I.
 
česky KZ 3 12S Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17KBP2BIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
 
česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět není vypsán
17KBP2BOS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování
 
česky Z,ZK 5 8P+4C Předmět není vypsán
17KBP2CHPB Chemie pro bakaláře
Stanislav Gajdoš, Iveta Horáčková 
česky Z 2 8P+6S Předmět je vypsán
17KBP2CNP Civilní nouzová připravenost
 
česky Z,ZK 4 8P+4S Předmět není vypsán
17KBP2DT Drogy a toxikomanie česky KZ 2 8P+6S Předmět je vypsán
17KBP2ENB Environmentální bezpečnost česky KZ 3 8P Předmět je vypsán
17KBP2ET Etika krizového řízení česky Z 3 8P Předmět je vypsán
17KBP2FPB Fyzika pro bakaláře
 
česky Z 3 8P+6S Předmět není vypsán
17KBP2HKP Havarijní a krizové plánování
Josef Sedlák 
česky Z,ZK 4 10P+6S Předmět je vypsán
17KBP2HAE Hygiena a epidemiologie
 
česky KZ 2 8P Předmět není vypsán
17KBP2ISKR Informační systémy v krizovém řízení česky Z,ZK 4 10P+6C Předmět je vypsán
17KBP2ITT Informační technologie a telemetrie česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět je vypsán
17KBP2IZS Integrovaný záchranný systém
 
česky Z,ZK 5 8P+4S Předmět není vypsán
17KBP2KP Komunikační prostředky IZS
Milan Šnajder 
česky KZ 3 8P Předmět je vypsán
17KBP2KSP Krizové situace v silničním provozu
Jindřich Komárek 
česky KZ 2 8P Předmět je vypsán
17KBP2KRZ Krizové řízení ve zdravotnictví česky ZK 4 10P Předmět je vypsán
17KBP2KM Krizový management
Oldřich Volf 
česky Z,ZK 4 8P+6C Předmět je vypsán
17KBP2LZKS Lidské zdroje a krizové situace česky Z 3 8P+4S Předmět je vypsán
17KBP2LG Logistika
 
česky KZ 3 6P+6S Předmět není vypsán
17KBP2MKR1 Management a krizové řízení I. česky Z 4 8P Předmět je vypsán
17KBP2MKR2 Management a krizové řízení II.
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
17KBP2MPB Matematika pro bakaláře česky Z,ZK 4 14P+10C Předmět je vypsán
17KBP2MVP Metodologie výzkumné práce
 
česky Z 2 4P+4C Předmět není vypsán
17KBP2HKS Obecné základy řešení havarijních a krizových sitací česky Z,ZK 4 8P+4C Předmět je vypsán
17KBP2OB Objektová bezpečnost
 
česky KZ 3 6P Předmět není vypsán
17KBP2OP1 Odborná praxe (útvary krizového řízení, státní správy a samosprávy)
 
česky Z 2 4XT Předmět není vypsán
17KBP2OP2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS)
 
česky Z 3 4XT Předmět není vypsán
17KBP2OZP Organizace záchranných prací
 
česky Z,ZK 3 8P+6C Předmět není vypsán
17KBP2PMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
česky Z,ZK 5 12P+10S Předmět není vypsán
17KBP2POK Prevence a odhalování kriminality česky Z 2 8P+4S Předmět je vypsán
17KBP2PMU Prevence mimořádných událostí
 
česky KZ 2 8P+6C Předmět není vypsán
17KBP2PTP Profesní taktická příprava
 
česky KZ 4 8P Předmět není vypsán
17KBP2PKS Psychologie krizových situací česky KZ 2 8C Předmět je vypsán
17KBP2PPP Předlékařská pomoc a péče česky Z,ZK 4 8P+6C Předmět je vypsán
17KBP2RO Radiační ochrana česky ZK 4 10P Předmět je vypsán
17KBP2SBP Seminář k bakalářské práci česky Z 2 4C Předmět je vypsán
17KBP2SL Soudní lékařství
 
česky ZK 4 8P Předmět není vypsán
17KBP2SP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
 
česky ZK 4 10P Předmět není vypsán
17KBP2TR Teorie rizik
Petr Skřehot 
česky Z,ZK 3 10P+6C Předmět je vypsán
17KBP2TE Terorismus česky ZK 3 10P Předmět je vypsán
17KBP2TAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní
 
česky ZK 3 8P Předmět není vypsán
17KBP2TP Týmový projekt
Josef Sedlák 
česky Z 2 2C Předmět je vypsán
17KBP2VBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
 
česky Z,ZK 4 8P+4S Předmět není vypsán
17KBP2ZBP Zpracování bakalářské práce
 
česky Z 1 40C Předmět není vypsán
17KBP2ZKM Zvláštnosti komunikace při MU
 
česky Z 2 6C Předmět není vypsán
17KBP2ZEKR Základy ekonomiky krizového řízení
 
česky ZK 4 8P Předmět není vypsán
17KBP2ZIT Základy informačních technologií česky KZ 3 8P+6C Předmět je vypsán
17KBP2ZNZ Základy nauky o zbraních a munici
 
česky KZ 3 8P+6C Předmět není vypsán
17KBP2ZP Základy pyrotechniky
 
česky KZ 3 6P Předmět není vypsán
17KBP2ZRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens
 
česky ZK 3 6P Předmět není vypsán
17KBP2ZS Základy somatologie česky ZK 4 16P Předmět je vypsán
17KBP2ZTSP Základy teorie státu a práva česky ZK 3 10P Předmět je vypsán
17KBP2ZT Základy toxikologie česky Z,ZK 3 8P+6S Předmět je vypsán
17KBP2ZZT Základy záchranářské techniky
Hynek Černý 
česky KZ 3 10P+6C Předmět je vypsán
Platnost dat k 22. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010167-17KBP_POV_15.html