Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

ZL povinné 15

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. česky Z 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLBP Bakalářská práce
 
česky Z 6 200XH Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P+0C Předmět je vypsán
17PBLBCH1 Biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLBCH2 Biochemie II. česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLF Fyzika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLGEN Genetika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLHIM Hematologie a imunohematologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
 
česky Z 4 200XH Předmět není vypsán
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLIT Informační technologie česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLKB1 Klinická biochemie I.
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKB2 Klinická biochemie II.
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKGE Klinická genetika
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKIM Klinická imunologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLKMB Klinická mikrobiologie
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLLP Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
 
česky Z 7 40XD Předmět není vypsán
17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie
 
česky KZ 4 10XD Předmět není vypsán
17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie
 
česky KZ 2 5XD Předmět není vypsán
17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
 
česky Z 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLLMT Laboratoř z mikroskopických technik
 
česky Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBLMT Medicínská terminologie
 
česky Z 1 0P+1C Předmět není vypsán
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLMB Molekulární biologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLOZL Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
 
česky Z,ZK 7 2P+4C Předmět není vypsán
17PBLMKB Obecná mikrobiologie
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLPMM Principy mikroskopických metod
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBLPP První pomoc
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLRO Radiční ochrana
 
česky Z 1 1P+0C Předmět není vypsán
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci česky Z 1 0P+1C Předmět je vypsán
17PBLSL Soudní lékařství česky Z 2 1P+0C Předmět je vypsán
17PBLSLP Správná laboratorní praxe
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLTRA Transfuziologie
 
česky KZ 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLZB Zdravotnická biofyzika česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZP Zdravotnická psychologie česky Z 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce česky Z 1 0P+2C Předmět je vypsán
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBLZACH Základy analytické chemie
 
česky Z,ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
 
česky Z 1 0P+0.5C Předmět není vypsán
17PBLZPAA Základy patologie česky ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBLZTX Základy toxikologie
 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
česky Z 2 2P+0C Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30010165-17PBL_POV_15.html