Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze 2014

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BIK-AAG Automaty a gramatiky česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět je vypsán
BI-BAP Bakalářská práce česky Z 14 Z 14 Předmět je vypsán
BIK-BEZ Bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-DBS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 13KP+8KC Předmět není vypsán
BIK-EPD.2 Ekonomika podnikání
 
česky KZ 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-LIN Lineární algebra
 
česky Z,ZK 7 26KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-MLO Matematická logika česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-OSY Operační systémy
 
česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-PSI Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 česky Z,ZK 6 20KP+6KC Předmět je vypsán
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2
 
česky Z,ZK 7 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-PS1 Programování v shellu 1 česky KZ 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-PPR Projekt, prezentace a rétorika
 
česky KZ 5 13KP+2KC Předmět není vypsán
BIK-PAI Právo a informatika česky ZK 3 13KP Předmět je vypsán
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I česky Z,ZK 5 13KP+4KC Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-TED Tvorba elektronické dokumentace
 
česky KZ 5 13KP+4KC Předmět není vypsán
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-ZMA Základy matematické analýzy česky Z,ZK 6 20KP+4KC Předmět je vypsán
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody česky Z,ZK 5 13KP+4KC Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30008113-BIK-PP.2014.html