Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

1.sem.nav.prez.DS od 11/12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12DZP Doprava a životní prostředí Z 2 2+0 Předmět je vypsán
14GISS Geografické informační systémy česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
18GES Geomechanika a zakládání staveb česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
12IKOD Infrastruktura kolejové dopravy česky Z,ZK 5 3+2 Předmět je vypsán
15J2A1 Jazyk - angličtina 1 česky Z 2 0+2 Předmět je vypsán
22SKM Simulace a kinematické modelování vozidel česky KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
17TZE Technologie železniční dopravy česky ZK 2 2+0 Předmět je vypsán
18TIK Teorie inženýrských konstrukcí česky Z,ZK 4 2+1 Předmět je vypsán
12TKV Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací Z,ZK 3 2+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 17. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007908-1.S.NPDS_11_12.html