Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT PV 3. semestr 14

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBBBFT Biofotonika česky KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBBFVP Funkce více proměnných česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007745-17PBB_PV_3S_14.html