Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMT povinné 14

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBBALP Algoritmizace a programování česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2) česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBBBP Bakalářská práce česky Z 8 8L Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17PBBBCH Biochemie
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška 
česky KZ 2 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBBLS Biologické signály česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBBLG Biologie česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
Michaela Hourová, Patrik Kutílek, Klára Ševčíková 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBCHM Chemie
Iveta Horáčková, Miriam Hošková 
česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17PBBEM Elektrická měření česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBELF Elektrofyziologie česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBEO Elektronické obvody česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBBFY1 Fyzika I česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBFY2 Fyzika II česky Z,ZK 5 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBFCH Fyzikální chemie česky Z,ZK 4 2P+1S+1L Předmět je vypsán
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBITT Informační technologie a telemedicína česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
17PBBITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBLT Laboratorní technika
Stanislav Gajdoš, Iveta Horáčková, Karel Kotaška, Aleš Paulu 
česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 4 2P+2S Předmět je vypsán
17PBBLTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P Předmět je vypsán
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
česky KZ 1 1P Předmět je vypsán
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
Nela Benešová, Petr Kudrna, Jiří Petráček 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBMEC Mechanika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBMS Modelování a simulace česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBNMP Návrh a management projektu
Klára Hiřmanová, Petra Hospodková, Jiří Petráček 
česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření česky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů česky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBPP První pomoc česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) česky KZ 2 2S Předmět je vypsán
17PBBPSL Psychologie
Martina Kusáková 
česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
Klára Hiřmanová, Iva Kotenová 
česky KZ 4 1P+3C Předmět je vypsán
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II česky KZ 4 1P+3L Předmět je vypsán
17PBBSPRA Semestrální projekt česky KZ 4 4C Předmět je vypsán
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči česky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy česky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17PBBZS Zobrazovací systémy česky Z,ZK 4 2P+1C+1L Předmět je vypsán
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie česky ZK 4 3P Předmět je vypsán
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBBROP Řízená odborná praxe česky Z 0 100XH Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007745-17PBB_POV__14.html