Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

3. sem. KOMBI 12-13 povinné předměty (obor MED)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
611DAD Diferenciální a diferenční rovnice
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
611FY2 Fyzika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
612MDE Modely dopravy a dopravní excesy česky Z,ZK 3 2P+1C+8B Předmět je vypsán
612PPOK Projektování pozemních komunikací česky KZ 3 1P+2C+10B Předmět je vypsán
618PZP Pružnost a pevnost česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
611SIS Statistika
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
620SSA Systémová analýza
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614ZAET Základy elektrotechniky
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
614UATT Úvod do automatizační a telekomunikační techniky
 
česky KZ 2 3+0 Předmět není vypsán
616UDDM Úvod do dopravní a manipulační techniky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007266-3S_KOMBI_12-13_P.html