Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

2. sem. KOMBI 11-12 povinné předměty (obor MED)

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
613EDOT Ekonomika, doprava, telekomunikace
 
KZ 2 Předmět není vypsán
611FY1 Fyzika 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
611MVP Matematická analýza funkcí více proměnných
 
Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
618MRI2 Materiály 2
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
611PT Pravděpodobnost
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
612PKD Projektování kolejové dopravy
 
česky Z,ZK 3 2+2 Předmět není vypsán
618ST Statika
 
Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614SIAP Sítě a protokoly
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
617TDLK Technologie dopravy a logistika
 
česky Z,ZK 4 12 Předmět není vypsán
620UIS Úvod do inteligentních dopravních systémů
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
614UPRO Úvod do programování
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30007266-2S_KOMBI_11-12_P.html