Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, verze pro ty, kteří nastoupili v roce 2013

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BI-AAG Automaty a gramatiky česky Z,ZK 6 2+2 Předmět je vypsán
BI-BAP Bakalářská práce
 
česky Z 14 0+0 Z 14 0+0 Předmět je vypsán
BI-BEZ Bezpečnost
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
BI-DBS Databázové systémy česky Z,ZK 6 2+2+1 Z,ZK 6 2+2+1 Předmět je vypsán
BI-EPD.2 Ekonomika podnikání
 
česky KZ 5 2+2 KZ 5 2+2 Předmět není vypsán
BI-LIN Lineární algebra
 
česky Z,ZK 7 4+2 Předmět není vypsán
BI-MLO Matematická logika česky Z,ZK 5 2+1 Předmět je vypsán
BI-OSY Operační systémy
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
BI-PSI Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
BI-PST Pravděpodobnost a statistika česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 česky Z,ZK 6 2+2+2 Předmět je vypsán
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2
 
česky Z,ZK 7 2+3 Předmět není vypsán
BI-PPR Projekt, prezentace a rétorika česky KZ 5 2+1 KZ 5 2+1 Předmět není vypsán
BI-PAI Právo a informatika česky ZK 3 2+0 Předmět je vypsán
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I česky Z,ZK 5 2+1 Z,ZK 5 2+1 Předmět je vypsán
BI-SAP Struktura a architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 2+3 Předmět není vypsán
BI-TED Tvorba elektronické dokumentace
 
česky KZ 5 2+1 Předmět není vypsán
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
BI-ZMA Základy matematické analýzy česky Z,ZK 6 3+2 Předmět je vypsán
BI-UOS Úvod do operačních systémů
 
česky KZ 5 2+2 Předmět není vypsán
BI-CAO Číslicové a analogové obvody česky Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 10. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006569-BI-PP.2013.html