Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

BMI kombi PV 6. semestr 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17KBIEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17KBIGZS Geneze a zpracování biologických signálů
 
česky KZ 3 4P+8L Předmět není vypsán
17KBISRK Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17KBIZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006342-17KBI_PV_6S.html