Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

BMI kombi PV 3. semestr 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17KBILOD Lékařská a ošetřovatelská dokumentace
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
17KBIMZB Měření a zpracování biologických signálů v reálném čase česky KZ 3 4P+8L Předmět je vypsán
17KBITEL Teoretická elektrotechnika
 
česky KZ 3 4P+8C Předmět není vypsán
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006342-17KBI_PV_3S.html