Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

BMI kombi povinné 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17KBIALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 5 8P+12C Předmět je vypsán
17KBIJA3 Angličtina III.
Jana Kolková, Eva Motyčková 
česky KZ 4 16C Předmět je vypsán
17KBIBP Bakalářská práce
 
česky Z 8 36L Předmět není vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P Předmět je vypsán
17KBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat
 
česky Z,ZK 2 8P+4C Předmět není vypsán
17KBIBIF Bioinformatika česky KZ 4 8P+4C Předmět je vypsán
17KBIBS Biomedicínská statistika česky Z,ZK 5 8P+12C Předmět je vypsán
17KBIDDS Data a datové struktury česky Z,ZK 5 12P+8L Předmět je vypsán
17KBIDBS Databázové systémy česky Z,ZK 3 8P+4C Předmět je vypsán
17KBIDTA Desktop aplikace MS Office česky KZ 3 4P+4C Předmět je vypsán
17KBIEUI Experimentální systémy a umělá inteligence pro medicínu
 
česky Z,ZK 3 12P+4C Předmět není vypsán
17KBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS
 
česky Z,ZK 3 4P+4C Předmět není vypsán
17KBIIT Informační technologie česky Z,ZK 3 8P Předmět je vypsán
17KBIITP Integrální počet česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17KBILDT Laboratorní diagnostika a technika
 
česky Z,ZK 4 4P+4L Předmět není vypsán
17KBILAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17KBILOG Logika česky Z,ZK 4 8P+8L Předmět je vypsán
17KBILTR Lékařská terminologie česky Z 1 4P Předmět je vypsán
17KBIMTL Matlab česky KZ 3 12C Předmět je vypsán
17KBIVZP Metody vykazování zdravotní péče
 
česky KZ 2 4P Předmět není vypsán
17KBIMS Modelování a simulace
 
česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17KBINIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 5 8P+8C Předmět je vypsán
17KBIPJC Objektové programování v jazyce C# česky Z,ZK 3 8P+12C Předmět je vypsán
17KBIOPS Operační systémy česky KZ 3 8P Předmět je vypsán
17KBIDPS Počítačové sítě
 
česky Z,ZK 5 12P+12C Předmět je vypsán
17KBIPPZ Práce s programovými prostředky česky KZ 3 8L Předmět je vypsán
17KBIPAB Právo a bezpečnost IT
 
česky KZ 4 8P+4C Předmět není vypsán
17KBIRBL Robotika v lékařství
 
česky KZ 2 4P+8L Předmět není vypsán
17KBISPR Semestrální projekt
 
česky KZ 5 16S Předmět není vypsán
17KBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
 
česky Z,ZK 5 8P+4C Předmět je vypsán
17KBITWA Tvorba webových aplikací
 
česky KZ 3 12C Předmět je vypsán
17KBITPR Týmový projekt
 
česky KZ 6 16S Předmět je vypsán
17KBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně
 
česky KZ 3 4P+8S Předmět není vypsán
17KBIZIZ Zdravotnické informační zdroje česky Z,ZK 3 4P+4C Předmět je vypsán
17KBIZOD Zpracování obrazových dat
 
česky Z,ZK 5 8P+8L Předmět není vypsán
17KBIKO1 Základy klinických oborů I
 
česky Z,ZK 3 12P Předmět není vypsán
17KBIKO2 Základy klinických oborů II
 
česky Z,ZK 2 12P Předmět není vypsán
17KBIPM1 Základy preklinické medicíny I česky Z,ZK 3 8P Předmět je vypsán
17KBIPM2 Základy preklinické medicíny II
 
česky Z,ZK 3 12P Předmět je vypsán
17KBITM1 Základy teoretické medicíny I česky Z,ZK 3 12P Předmět je vypsán
17KBITM2 Základy teoretické medicíny II česky Z,ZK 3 8P Předmět je vypsán
17KBIZEL Základy využití e-learingu
 
česky Z,ZK 3 4P+4C Předmět není vypsán
17KBIEHT eHealth a telemedicína
 
česky Z,ZK 5 8P+8C Předmět není vypsán
17KBIUSS Úvod do signálů a systémů česky Z,ZK 5 8P+8C Předmět je vypsán
Platnost dat k 27. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006342-17KBI_POV.html