Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMI PV 2. semestr 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBIAZI Aplikovaná zdravotnická informatika česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIFY2 Fyzika II. česky KZ 3 2P+0C Předmět není vypsán
17PBIMVP Metodologie výzkumné práce česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
17PBINMP Návrh a management projektu
Klára Hiřmanová, Petra Hospodková, Jiří Petráček 
česky KZ 3 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006341-17PBI_PV_2S.html