Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMI PV 1. semestr 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBIFY1 Fyzika I. česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBISM Semináře z matematiky česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006341-17PBI_PV_1S.html