Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BMI povinné 13

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17PBIALP Algoritmizace a programování česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIJA3 Angličtina III. česky KZ 4 0P+4C Předmět je vypsán
17PBIBP Bakalářská práce česky Z 8 0P+8C Předmět je vypsán
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc česky Z 0 1P+0C Předmět je vypsán
17PBIBPD Bezpečnost přenosu a zpracování dat česky Z,ZK 2 2P+1C Předmět je vypsán
17PBIBIF Bioinformatika česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
17PBIBS Biomedicínská statistika česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIDDS Data a datové struktury česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIDBS Databázové systémy česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIDTA Desktop aplikace MS Office česky KZ 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIEUI Expertní systémy a umělá inteligence pro medicínu česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět je vypsán
17PBIIPZ Implementace a podpora zdravotnických IS česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIIT Informační technologie česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIITP Integrální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBILDT Laboratorní diagnostika a technika
Eva Klapková, Karel Kotaška 
česky Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBILAD Lineární algebra a diferenciální počet česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBILOG Logika česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17PBILTR Lékařská terminologie česky Z 1 1P+0C Předmět je vypsán
17PBIMTL Matlab
David Jirsa, Zoltán Szabó, Jan Tesař 
česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
17PBIVZP Metody vykazování zdravotní péče česky KZ 2 1P+0C Předmět je vypsán
17PBIMS Modelování a simulace česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBINIS Nemocniční informační systémy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIPJC Objektové programování v jazyce C# česky Z,ZK 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBIOPS Operační systémy česky KZ 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIDPS Počítačové sítě česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIPPZ Práce s programovými prostředky česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
17PBIPAB Právo a bezpečnost IT česky KZ 4 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIRBL Robotika v lékařství česky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17PBISPR Semestrální projekt česky KZ 5 0P+4C Předmět je vypsán
17PBITZT Teorie a praxe žurnalistické tvorby
Radek Mezulánik 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBITWA Tvorba webových aplikací česky KZ 3 0P+2C Předmět je vypsán
17PBITPR Týmový projekt česky KZ 6 0P+4C Předmět je vypsán
17PBIVAA Vícevrstvá aplikační architektura v biomedicíně česky KZ 3 1P+2C Předmět je vypsán
17PBIZIZ Zdravotnické informační zdroje česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIZOD Zpracování obrazových dat česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIKO1 Základy klinických oborů I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIKO2 Základy klinických oborů II česky Z,ZK 2 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIPM1 Základy preklinické medicíny I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIPM2 Základy preklinické medicíny II. česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBITM1 Základy teoretické medicíny I česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBITM2 Základy teoretické medicíny II česky Z,ZK 3 2P+0C Předmět je vypsán
17PBIZEL Základy využití e-learningu
Drahomíra Dvořáková 
česky Z,ZK 3 1P+1C Předmět je vypsán
17PBIEHT eHealth a telemedicína česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17PBIUSS Úvod do signálů a systémů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 14. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30006341-17PBI_POV.html