Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Safety of the bachelor's studies

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
BEEZZ Basic health and occupational safety regulations Z 0 2P+2C Předmět je vypsán
BEEZB Safety in Electrical Engineering for a bachelor´s degree Z 0 2P+2C Z 0 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 4. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30005718-BOESEBBE.html